ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)

 

Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

 

 
 

 

 

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

Hμερίδα με θέμα “Η συγχρηματοδοτούμενη έρευνα στην ΕΕ με έμφαση στις ασφαλείς κοινωνίες”

  Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 9:30-12:00 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο "Χρυσοφάκης" της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Ημερίδα με θέμα "Η συγχρηματοδοτούμενη έρευνα στην ΕΕ με έμφαση στις ασφαλείς κοινωνίες".
      Στην Ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του Προγράμματος Η2020/Ασφαλείς Κοινωνίες και ιδιαιτέρως τρεχόντων παραδειγμάτων συγκεκριμένων ερευνητικών αντικειμένων τα οποία εντάσσονται στο εν λόγω Πρόγραμμα.
             Ο σκοπός της Ημερίδας προσδιορίζεται από τις εξής 3 (τρεις) βασικές κατευθύνσεις.

  1. Διασφάλιση αξιόλογης ερευνητικής προοπτικής μέσω γόνιμης στοίχισης θεμάτων Μεταπτυχιακών Εργασιών επί κεντρικών προδιαγραφών προτεινόμενων ερευνητικών αντικείμενων του Προγράμματος Η2020/Ασφαλείς Κοινωνίες, κατ' ισχυρά προτίμηση, υπό τη συγκροτημένη εποπτεία των Γενικών Επιτελείων προς εκπλήρωση τυχόν αναγκών είτε προς διερεύνηση και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.
  2. Ενημέρωση επί της παροχής δυνατότητας υποβολής προτάσεων συμμετοχής στα Προγράμματα της συγχρηματοδοτούμενης έρευνας στην ΕΕ, προς όφελος των μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΣΕ.
  3. Ενημέρωση επί της δυνατότητας εξασφάλισης κονδυλίων για την αγορά χρήσιμων υποστηρικτικών υποδομών, ανεξαρτήτως του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την απρόσκοπτη διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων.

           Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως ενεργήσετε τα επί τούτου δέοντα προκειμένου να υπάρξει ενεργός συμμετοχή σας στην Ημερίδα ώστε να επιτευχθεί ο κατά τα ανωτέρω καθορισθείς επιδιωκόμενος σκοπός.
            Επισυνάπτεται το σχετικό ενημερωτικό.


 Σημείωση 1) . Προς διευκόλυνσή σας, θα  υπάρξει προγραμματισμένο δρομολόγιο λεωφορείου  της ΣΣΕ, το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει στις 9:00 το πρωί από τη στάση του Μετρό στο Ελληνικό προς τη ΣΣΕ     
Σημείωση 2) . Θα υπάρξει δυνατότητα σύγχρονης παρακολούθησης της Ημερίδας, ενώ τα videos της Ημερίδας θα αναρτηθούν άμεσα στο MOODLE.