Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στην «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, σύμφωνα με την ακόλουθη ροή:


Οι φοιτητές ή φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για να εγγραφούν σε κάποιο μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις του μαθήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο διδάσκων, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εγγραφές τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ειδίκευση και ανά εξάμηνο.
 

Α' Εξάμηνο

 

Μαθήματα Κορμού

ECTS

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

7,5

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΆΛΥΣΗ

7,5

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

7,5

 1. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

7,5

ECTS Α' Εξαμήνου:

30

B' Εξάμηνο

 

Μαθήματα Κορμού

ECTS

 1. ΛΗΨΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΜΥΝΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)

 

 1. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7,5

 1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

7,5

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

7,5

 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

7,5

 1. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΧΗΣ

7,5

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

7,5

 1. ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

7,5

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7,5

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

7,5

 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

7,5

 1. ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

7,5

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

7,5

ECTS Β' Εξαμήνου:

30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ & ΛΉΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ

 

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7,5

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7,5

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ

7,5

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

7,5

6. ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

7,5

7. ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΜΆΘΗΣΗ & DEEP LEARNING

7,5

8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

7,5

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

7,5

ECTS Β' Εξαμήνου:

30

MASTER THESIS

30

Σύνολο ECTS

90


 

Για την Ύλη των Προσφερόμενων Μαθημάτων πατήστε εδώ