Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

       
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Βασίλης Κουϊκόγλου Νικόλαος Ματσατσίνης Βασίλης Μουστάκης
Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής
Βιογραφικό Βιογραφικό Βιογραφικό Βιογραφικό
       
Μάρκος Παπαγεωργίου Αναστάσιος Πουλιέζος Γεώργιος Σταυρουλάκης Νικόλαος Τσουρβελούδης
Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής
Βιογραφικό Βιογραφικό Βιογραφικό Βιογραφικό
       
Ιωάννης Φίλης Ευάγγελος Γρηγορούδης Μιχάλης Δούμπος Ευστράτιος Ιωαννίδης
Καθηγητής Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής
Βιογραφικό Βιογραφικό Βιογραφικό Βιογραφικό
       
 
Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Παπαμιχαήλ Γεώργιος Ατσαλάκης  
Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Λέκτορας  
Βιογραφικό Βιογραφικό Βιογραφικό