Οι επτά σκοποί των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

α) Η προαγωγή των γνώσεων στις συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές.

Δια της Επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάλυσης επιτυγχάνεται η εκμάθηση της βέλτιστης λήψης αποφάσεων, καθώς η πολυπλοκότητα των σύγχρονων τεχνολογικών και των διοικητικών συστημάτων καθιστά, πλέον, αδύνατη τη διαχείρισή τους μέσω απλών εμπειρικών διαδικασιών.

Δια της Σχεδίασης, Επεξεργασίας και ελέγχου τέτοιων Συστημάτων επιτυγχάνεται η επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία σ' ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων, που επιβάλλει την ανάλογη μόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευομένων.

β) Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές των Προγραμμάτων.

γ) Η παραγωγή εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο, εκτός από την ευχέρεια αντιμετώπισης καθαρά τεχνικών προβλημάτων, θα διαθέτει ανάλογη ευχέρεια στο χειρισμό διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων.

δ) Η αξιοποίηση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ώστε να παρέχουν την άριστη δυνατή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στους φοιτητές των Προγραμμάτων.

ε) Η επίτευξη μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

στ) Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και εμπειριών του Πολυτεχνείου Κρήτης να παρέχουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα επιμέρους αντικείμενα των δύο Προγραμμάτων, τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

ζ) Η εκπαιδευτική απογείωση των ΑΣΕΙ προς όφελος της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης των Ελλήνων Αξιωματικών.

Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. άμεσου ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας ενεργοποιούν πλήρως τα κριτήρια παροχής ανωτάτης παιδείας και εκπαίδευσης, που προβλέπει ο σχετικός νόμος περί αξιολόγησης των Πανεπιστημίων (ν. 3374/2005 ΦΕΚ Α 189), που ισχύει και για τα ΑΣΕΙ και εξασφαλίζουν την εκπαιδευτική ολοκλήρωση της αποστολής τους, κατά τον εν λόγω νόμο, χωρίς να θίγουν την αποστολή των Πανεπιστημίων ή των Πολυτεχνείων της χώρας.

Καθότι, πρέπει να επισημανθεί πως τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. των ΑΣΕΙ δεν ανταγωνίζονται εκείνα των Πανεπιστημίων ή των Πολυτεχνείων, επειδή αφορούν γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος, κυρίως, των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία δεν έχουν άμεσο γνωστικό ενδιαφέρον και, γι αυτό, δεν συνηθίζουν να οργανώνουν αντίστοιχα Προγράμματα, με συνέπεια τα εν λόγω γνωστικά πεδία στρατιωτικού ενδιαφέροντος να παραμένουν ανεξερεύνητα. Συνεπώς, το κενό αυτό επιβάλλεται να καλυφθεί από τα ΑΣΕΙ με την οργάνωση ΠΜΣ που είναι αναγκαία και ωφελούν τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.


Ημερολόγιο

18/6/2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30