Σε ποιους απευθύνονται τα Δ.Π.Μ.Σ.

Τα Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνονται
α) Σε όσους επιθυμούν ανώτατες ποιοτικές σπουδές στη θεωρεία και τεχνική της βέλτιστης λήψης αποφάσεων
β) Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν αργότερα σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
γ)Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και αναγνώριση για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία
δ)Σε όσους Αξιωματικούς επιθυμούν επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), καθώς σύμφωνα με το ν. 3883/2010, «Περί ιεραρχίας και εξέλιξης των στελεχών των ΕΔ», στο άρθρο 29, «Περί κριτηρίων προαγωγών», παρ. 3, εδ' β, λαμβάνεται, πλέον, υπόψη η απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας.