Γενικά

 

Άρθρο 1

Τα Διιδρυματικά Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν και λειτουργούν το Τμήμα Στρατιωτικής Επιστήμης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών υπόκειται στις διατάξεις των ΠΔ 96 & 97/2015/ΦΕΚ 163Α'/20.08.2014.

Στα πλαίσια των εγκεκριμένων Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρονται τα ακόλουθα δύο προγράμματα στα αντίστοιχα αντικείμενα:

  • Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering) &

  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

Τα δύο ως άνω Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμουν:

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο αντίστοιχο αντικείμενο, και

(β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).

Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε μια από τις επιστημονικές κατευθύνσεις των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Σκοπός των διδακτορικών προγραμμάτων είναι η προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της.

Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρουν επίσης θέσεις σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσω του μεταδιδακτορικού προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε νέους επιστήμονες υψηλού επιπέδου να εκπονήσουν μεταδιδακτορική εργασία αναπτύσσοντας (έμμισθα ή άμισθα) ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασίες στη Σχολή. Η έγκριση θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες και δυνατότητες της Σχολής.


Ημερολόγιο

3/6/2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5