Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 4

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
Κατηγορίες πτυχιούχων, υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στα Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

  • Προκήρυξη
  • Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων

Εγγραφή & φοίτηση