Συνέδριο ΣΣΕ

Διεξαγωγή 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Κρυπτογραφίας με τίτλο
«ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Cryptography, Cybersecurity & Information Warfare (3rd CryCybIW)) »

Για περισσσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ