Καθομολόγηση

Η απονομή των Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ. σε όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς τους αντίστοιχους κύκλους σπουδών γίνεται από κοινού και από τα δύο Ιδρύματα.

Η απονομή των διπλωμάτων θα γίνεται σε ειδική συνεδρία της οικείας ΕΔΕ.