Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, σύμφωνα με την ακόλουθη ροή:

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη «Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)». Οι φοιτητές ή φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για να εγγραφούν σε κάποιο μάθημα του Σμεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις του μαθήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο διδάσκων, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εγγραφές τους.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 1. ΘΕΩΡΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 4. ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΚΑΙΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ

 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΑΙΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑΥΤΟΜΑΤΟΥΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΚΑΙΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

 4. ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 5. ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ

 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 8. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΚΑΙΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

 9. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΟ C4ISR

 10. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ&ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 11. ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 12. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 4. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

 5. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

 8. ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 9. ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

 11. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

 12. ΟΡΙΣΜΟΣΚΑΙΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΚΟΣΤΟΥΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 13. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 14. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

 15. ΑΝΑΛΥΣΗ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΙΝΔΥΝΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για το Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων πατήστε εδώ

Για την Κατανομή των Μαθημάτων ανά Εξάμηνο πατήστε εδώ

Για την Ύλη Προσφερομένων Μαθημάτων πατήστε εδώ