Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, σύμφωνα με την ακόλουθη ροή:

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στην «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση». Οι φοιτητές ή φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για να εγγραφούν σε κάποιο μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις του μαθήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο διδάσκων, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εγγραφές τους.
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 2. ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι

 4. ΛΗΨΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ

 6. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

 7. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 2. ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΜΕΡΩΝ

 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

 4. ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 6. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ−ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ−ΧΑΟΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 7. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΧΗΣ

 8. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

 4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 5. ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 7. ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ

 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

 11. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 12. ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 13. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ & ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ

 14. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

 15. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

Για το Αναλυτικό Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων πατήστε εδώ

Για την Κατανομή των Μαθημάτων ανά Εξάμηνο πατήστε εδώ

Για την Ύλη Προσφερομένων Μαθημάτων πατήστε εδώ

Για το Πρόγραμαμα Εξετάσεων πατήστε εδώ