Συντονιστικές Επιτροπές (ΣΕ)

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του κάθε ΔΔΠΜΣ συγκροτείται από την οικεία ΕΔΕ με ετήσια ισχύ και με τη δυνατότητα ανανέωσης, αποτελούμενη από 5 μέλη ΔΕΠ των δύο συνεργαζομένων Τμημάτων του ΔΔΠΜΣ, που δεν είναι απαραίτητο να είναι και μέλη της ΕΔΕ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

Στη ΣΕ συμμετέχει ως πρόεδρος ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ_ΣΕΣ, δύο μέλη από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών και δύο μέλη από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Η ΣΕ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2, του ν. 3685/2008, ιδίως δε:

i. A. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, συνεδριάζει με ευθύνη του Διευθυντή, ο οποίος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει.

B. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών.

ii. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της και ο Διευθυντής.

A. Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία, αλλά τόσο ο Διευθυντής όσο και τα μέλη μπορούν να επανυποβάλλουν στην ΕΔΕ τις προτάσεις που μειοψήφησαν.


Ημερολόγιο

23/2/2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4