ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)

 

Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

 

 
 

 

 

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

Δημοσίευση ονομάτων επιλεγέντων φοιτητών 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 -2019

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά τη Συνεδρίαση της 1/10/2018, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Επιλογής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., εξέτασε  κατατεθείσες ενστάσεις εκ μέρους υποψηφίων και αποφάσισε όπως τελικώς γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι (Πίνακας 1) για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ », για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEMS ENGINEERING)» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 -2019

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά τη Συνεδρίαση της 1/10/2018, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Επιλογής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., εξέτασε  υποβληθείσες ενστάσεις εκ μέρους υποψηφίων και αποφάσισε όπως τελικώς γίνουν δεκτοί οι ακόλουθοι υποψήφιοι (Πίνακας 2) για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEMS ENGINEERING) », για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019