ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)

 

Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

 

 
 

 

 

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη 2019-2020

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που συνδιοργανώνουν, στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Τα Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα εξής αντικείμενα:

Α. «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

1.     Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και

2.     Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)

Β. «Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

1.     Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems)

2.     Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

Μπορείτε να κατεβάσετε την Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος από εδώ ενώ μπορείτε να αναζητήσετε την Αίτηση Εισαγωγής καθώς και το πρότυπο Συστατικής Επιστολής για Υποψήφιο στο Μενού: Αρχική -> Χρήσιμα Έντυπα ή εναλλακτικά στους συνδέσμους 1 και 2.