ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

(ΠΔ 96 /2015/ΦΕΚ 163Α'/20.08.2014)

Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

(ΠΔ 97/2015/ΦΕΚ 163Α'/20.08.2014)

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

 

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθενται να προβούν, προκειμένου να καλύψουν τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων ΔιιδρυματικώνΔιατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.):

  • Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering) &
  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

που οργανώνουν, στην πρόσληψη προσωπικού, για το ακαδημαϊκό εξάμηνο Φεβρουαρίου- Ιουνίου 2015, με βάση τα προβλεπόμενα στον οδηγό χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ. 2518/11-12-2008).

Η πρόσκληση και η αίτηση μποορύν να μεταφορτωθούν από το σύνδεσμο εδώ.