ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

(ΠΔ 96 /2015/ΦΕΚ 163Α'/20.08.2014)

Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση

(ΠΔ 97/2015/ΦΕΚ 163Α'/20.08.2014)

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

 

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

Οριστική λίστα επιλεγέντων φοιτητών 2016-2017

Δημοσίευση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ λίστας ονομάτων επιλεγέντων φοιτητών  για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ"

Δημοσίευση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ λίστας ονομάτων επιλεγέντων φοιτητών για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEMS ENGINEERING)"